เกี่ยวกับเรา บริการเฝ้าระวังระบบ

เพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการ ThaiNS จึงได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังระบบ ที่คอยติดตามทั้งประสิทธิภาพการให้บริการ การทำงานของระบบรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผิดปกติต่าง ๆ และแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลระบบทราบ เพื่อการป้องกันและแก้ไขที่ทันท่วงที ศูนย์เฝ้าระวังระบบของ ThaiNS มีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลระบบให้แก่องค์กรที่สนใจตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังของตนเอง

สนใจบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ info@thains.co.th