เกี่ยวกับเรา Anycast Server

ThaiNS ร่วมกับ CommunityDNS ให้บริการเครื่อง Anycast DNS Server เพื่อตอบการสืบค้นโดเมนระดับบนสุด (TLD) และโดเมนอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมจำนวนมากทั่วโลกด้วยเทคโนโลยี Anycast (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Anycast) โดยในประเทศไทยติดตั้งเครื่องไว้ที่ BKNIX ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทย ทำให้คนไทยและประเทศใกล้เคียงได้รับคำตอบของระบบ DNS ที่รวดเร็ว ช่วยลดการจราจรทางอินเทอร์เน็ตออกต่างประเทศ และช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับระบบอินเทอร์เน็ตในภาพรวมเนื่องจากเป็นการช่วยลดผลกระทบจากการโจมตีประเภท DDOS อีกด้วย

ThaiNS Anycast Server เป็นการให้บริการกับสาธารณะและอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ info@thains.co.th