ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดเมน .th ให้สอดคล้องกับการบริหารโดเมนในระดับสากล โดยบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน และให้บริการระบบ Back-end Registry Operator รวมถึงให้บริการระบบ Domain Name System (DNS) ทั้งสำหรับ .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด มุ่งพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโดเมนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นด้านจำเพาะและมีการแข่งขันสูงในตลาดโลก

เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโปรแกรม ICANN New gTLD จึงเริ่มเปิดให้บริการ Back-end Registry Operator สำหรับ New gTLD ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

IT Admin Assistant
1 position
System Engineer
1 position
Developer
1 position
IT Monitoring Officer (NOC)
2 positions
IT Security Engineer
1 position
IT Security Officer
1 position
Network Engineer
1 position

IT Monitoring Officer (NOC)2 Positions

Job Location:

TNS 159 Phichai Rd., Nakornchaisri Dusit, Bangkok

Job Status:

Full time

Job Summary:

The IT Monitoring Officer (NOC) will be responsible for monitoring of company IT systems under a 24/7 Network Operation Center (NOC) environment. Position holder is required to perform initial response to arisen problems/issues and report such events to direct supervisor on a timely manner.

Key Responsibilities:

 • Monitor & Maintain Server and Network infrastructure and ensure relevant departments are informed of potential risks/service impacts on a timely manner.
 • Monitor backup process, system log, security log and report suspicious activity to direct supervisor.
 • Respond to Network and Service events, open and assign trouble tickets when needed, and report such events to direct supervisor.
 • Serve as a focal person in an event of outages/service impacts.
 • Interact with engineering team and other stakeholders (other departments, clients, etc.) to resolve necessary issues.
 • Work in a 24/7 NOC environment: being on call 24/7, attend to alarm system, and operate a shift work as assigned.
 • Other assignments as required.

Qualifications:

 • Thai Nationality, under 30 years old.
 • Degree in Computer Science, Information Technology, Computer Business, or other Computer related fields.
 • Able to work various shifts: 8-17 hr., 16-01 hr., or 24-9 hr.
 • Enthusiastic, Self-motivated, Service minded and Quality focus.
 • Able to work under pressure and willing to work as a team.
 • Newly graduate are encouraged to apply.

Job Application:

Please submit your letter of application and resume in English together with your transcripts by email to hr@thains.co.th

For more information, please contact 02-105-4291 or hr@thains.co.th