เกี่ยวกับเรา นโยบายการเข้าถึง .scb RDAP

บริการ RDAP เป็นบริการสืบค้นข้อมูลที่ทางบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด (ThaiNS) ได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนโดเมนที่ทาง ThaiNS เป็นผู้ดูแลเท่านั้น ทั้งนี้ ThaiNS ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนโดเมนนั้น ๆ

ผู้ใช้งาน RDAP ของ ThaiNS จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. ไม่นำข้อมูลทะเบียนโดเมนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย
  2. ไม่นำไปใช้ในการส่งอีเมลขยะ หรืออำนวยความสะดวกให้ผู้อื่นใช้ในการส่งอีเมลขยะ
  3. ไม่ใช้กระบวนการอัตโนมัติ หรือกระบวนการใด ๆ เพื่อให้เกิดการสืบค้นข้อมูลจำนวนมาก เว้นแต่เพื่อการจดทะเบียนโดเมนใหม่หรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนโดเมนเท่านั้น

ผู้ใช้งานบริการ RDAP ของ ThaiNS พึงตระหนักว่า

  1. บริการ RDAP มิได้ทดแทนบริการ SRS ในคำสั่ง EPP มาตรฐาน
  2. บริการ RDAP อาจยุติการให้บริการชั่วคราวกับผู้ใช้บริการ หรือ IP Address ต้นทางเดียวกัน ที่มีการสืบค้นข้อมูลจำนวนมาก เพื่อปกป้องเสถียรภาพของบริการ RDAP

ในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะนั้น สามารถกระทำได้โดยการกรอกคำร้องผ่าน RDDS request form โดยผู้ร้องขอจะต้องพิสูจน์ได้ว่าคำขอดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลในอันที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะนั้น

ในการส่งคำสั่งสืบค้นในบริการ RDAP เป็นการยืนยันว่าท่านได้ยอมรับในนโยบายฉบับนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบค้นทะเบียนโดเมนสามารถศึกษาได้จาก http://whois.icann.org