ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดเมน .th ให้สอดคล้องกับการบริหารโดเมนในระดับสากล โดยบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน และให้บริการระบบ Back-end Registry Operator รวมถึงให้บริการระบบ Domain Name System (DNS) ทั้งสำหรับ .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด มุ่งพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโดเมนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นด้านจำเพาะและมีการแข่งขันสูงในตลาดโลก

เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโปรแกรม ICANN New gTLD จึงเริ่มเปิดให้บริการ Back-end Registry Operator สำหรับ New gTLD ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

IT Admin Assistant
1 position
System Engineer
1 position
Developer
1 position
IT Monitoring Officer (NOC)
2 positions
IT Security Engineer
1 position
IT Security Officer
1 position
Network Engineer
1 position

System Engineer 1 Position

Job Location:

TNS 159 Phichai Rd., Nakornchaisri Dusit, Bangkok

Job Summary:

A System Engineer will be responsible for supporting equipment from design through implementation and support. A System Engineer performs a wide variety of installation , configuration and upgrading servers and related hardware and software in a LAN, WAN and stand-alone environment. A system Engineer provides investigation , diagnostic testing and repair/resolution of system, hardware, software, infrastructure and research of new projects. S/he will learn and apply her/his expertise and knowledge in finding suitable technology for responsible projects or systems such as DNS Security Extensions (DNSSEC).

Key Responsibilities:

 • Manage assigned projects and program components to deliver services in accordance with established objectives.
 • Complete configuration, installation and system support in open sources environment.
 • Maintaining software applications, operation systems.
 • Supervising the administration of systems and servers related network to ensure availability of services to authorized users.
 • Responding to inquiries from staff, administrators, service providers and outside vendors and etc. to provide technical assistance and support.
 • Research and implement new systems and technologies.
 • Other assignments as required.

Qualifications:

 • Thai Nationality.
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science, or other related fields.
 • Experience in Unix and Network device.
 • Knowledge of programming, e.g. perl, php, shell script.
 • Fair command of English Communication.
 • Must be able to work under pressure.

Job Application:

Please submit your letter of application and resume in English together with your transcripts by email to hr@thains.co.th

For more information, please contact 02-105-4291 or hr@thains.co.th