ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดเมน .th ให้สอดคล้องกับการบริหารโดเมนในระดับสากล โดยบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน และให้บริการระบบ Back-end Registry Operator รวมถึงให้บริการระบบ Domain Name System (DNS) ทั้งสำหรับ .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด มุ่งพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโดเมนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นด้านจำเพาะและมีการแข่งขันสูงในตลาดโลก

เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโปรแกรม ICANN New gTLD จึงเริ่มเปิดให้บริการ Back-end Registry Operator สำหรับ New gTLD ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

System Engineer
1 position
Developer
1 position
IT Monitoring Officer (NOC)
2 positions
IT Security Engineer
1 position
IT Security Officer
1 position
Network Engineer
1 position

System Engineer 1 Position

Job Location:

TNS 159 Phichai Rd., Nakornchaisri Dusit, Bangkok

Job Summary:

This System Engineer will be responsible for equipment from design through implementation and support. They will need to be capable in installation, configuration and upgrading of a wide variety of servers, related hardware and software in LAN, WAN and stand-alone environments. They will need to conduct investigations, diagnostic testing and repair/resolution of systems, hardware, software and infrastructures as well as conduct new research projects. In addition, they will be expected to find suitable technology for implementation in projects or systems such as DNS Security Extensions (DNSSEC).

Key Responsibilities:

 • Manage assigned projects and program components in accordance with established objectives.
 • Complete configuration, installation and system support in open sources environment.
 • Maintain software applications and operating systems.
 • Supervise the administration of systems and servers to ensure their availability to authorized users.
 • Respond to inquiries from staff, administrators, service providers and outside vendors, etc. to provide technical assistance and support.
 • Research and implement new systems and technologies.
 • Other assignments as required.

Qualifications:

 • Thai Nationality.
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science, or related field.
 • Experience in Unix and Network devices.
 • Knowledge of programming, e.g. perl, php, shell script.
 • Fair command of English language.
 • Must be able to work under pressure.

Job Application:

Please submit your letter of application and resume in English together with your transcripts by email to hr@thains.co.th

For more information, please contact 02-105-4291 or hr@thains.co.th