ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดเมน .th ให้สอดคล้องกับการบริหารโดเมนในระดับสากล โดยบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน และให้บริการระบบ Back-end Registry Operator รวมถึงให้บริการระบบ Domain Name System (DNS) ทั้งสำหรับ .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด มุ่งพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโดเมนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นด้านจำเพาะและมีการแข่งขันสูงในตลาดโลก

เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโปรแกรม ICANN New gTLD จึงเริ่มเปิดให้บริการ Back-end Registry Operator สำหรับ New gTLD ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

System Engineer
1 position
Developer
1 position
IT Monitoring Officer (NOC)
2 positions
IT Security Engineer
1 position
IT Security Officer
1 position
Network Engineer
1 position

IT Security Engineer 1 Position

Job Location:

TNS 159 Phichai Rd., Nakornchaisri Dusit, Bangkok

Job Status:

Full time

Department

IT Security

Job Summary:

This IT Security Engineer will be responsible for system security architecture, implementation and security of web application firewalls, IDS/IPS, web filters as well as vulnerability assessment and network/application penetration testing. Hands-on-experience is required for network and application security device configuration and management.

Key Responsibilities:

 • Monitor information system security weaknesses such as Security Audit, Vulnerability Assessment, Network / Application Penetration Testing.
 • Risk assessment and operational control of information in accordance with security policies.
 • Implement and manage vulnerability assessments related to computer systems, networks and information.
 • Design system security architecture and develop detailed security designs.
 • Identify and define system security requirements.
 • Monitor and enforce guidelines for best practices information security.
 • Report and recommend countermeasures and remediation techniques to eliminate vulnerabilities.
 • Other assignments as required.

Qualifications:

 • Thai Nationality.
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, IT, or related field.
 • Experience in information security would be advantage.
 • Sound knowledge of Risk management, Firewall, IDS/IPS, Data Encryption, Platform Operating System (Linux, UNIX, Windows, etc), TCP/IP and Network Administration / Protocols/ OWASP top 10, and IT Security International Standards.
 • Possesses knowledge of system security vulnerabilities and techniques/tools, e.g. Nessus, Nikto, Nmap, Metasploit framework etc.
 • Follow emergence of new vulnerabilities and exploitation techniques.
 • Identify web attack vectors, e.g., SQL injection, XSS, CSRF, session-hijacking, etc.
 • Network / Computer Security Certifications such as CompTIA Security+, CCNA, MCSE, CEH and CISSP will be advantage.
 • Communication, negotiation and presentation skills.
 • Good Command in English (writing, speaking, reading and listening).
 • Able to work under pressure and willing to work as a team.
 • Recent graduates are encouraged to apply.

Job Application:

Please submit your letter of application and resume in English together with your transcripts by email to hr@thains.co.th

For more information, please contact 02-105-4291 or hr@thains.co.th