ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดเมน .th ให้สอดคล้องกับการบริหารโดเมนในระดับสากล โดยบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน และให้บริการระบบ Back-end Registry Operator รวมถึงให้บริการระบบ Domain Name System (DNS) ทั้งสำหรับ .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด มุ่งพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโดเมนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นด้านจำเพาะและมีการแข่งขันสูงในตลาดโลก

เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโปรแกรม ICANN New gTLD จึงเริ่มเปิดให้บริการ Back-end Registry Operator สำหรับ New gTLD ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

IT Admin Assistant
1 position
System Engineer
1 position
Developer
1 position
IT Monitoring Officer (NOC)
2 positions
IT Security Engineer
1 position
IT Security Officer
1 position
Network Engineer
1 position

Network Engineer 1 Position

Job Location:

TNS 159 Phichai Rd., Nakornchaisri Dusit, Bangkok

Job Status:

Full time

Department

Operation & Support Dept.

Job Summary:

The Network Engineer will be a member of the Operation & Support Dept. and will work with various functional areas on gathering requirements, evaluating, designing, implementing, and to make use of advanced network management techniques throughout organization's infrastructure to provide high availability and performance. S/he will define, document and implement strategy, direction and architectures for the organization network environment. This requires extensive and broad functional experience with content networking, network infrastructure & design, network devices, network management systems, and network security.

Key Responsibilities:

 • Research, design, plan, and implement new network technologies into current operating environment. Test and evaluate future looking technologies by participating in beta tests of given technologies.
 • Look for ways to provide enhancements to existing network services. Make recommendations for improvement and implement them using an accepted change control methodology process and comply with network security policy.
 • Define and follow standards and best practices for network infrastructure & design, testing, and implementation methodology.
 • Setup, configure, deploy, fine-tune, monitor, maintain, upgrade, manage, troubleshoot and support routers, switches, VPN, firewalls, wireless access points, etc.
 • Working with NOC team in monitoring 24/7 network operation environment.
 • Perform and document network operation processes, procedures and diagrams.
 • Other assignments as required.

Qualifications:

 • Thai Nationality. Degree or higher in Computer Science/Engineering, IT, IS or related fields. Minimum 3 years of experience in information security.
 • CCNA, CCNP, CCDP or CCIE certifications would be an advantage. Possesses knowledge of system security vulnerabilities and techniques/tools, e.g. Nessus, Nikto, Nmap, Metasploit framework etc.
 • At least 3 years of experience in computer, network infrastructure, network management system.
 • Experience in Linux (CentOS)/Unix or MS-Windows Server with Service DNS, FTP, DHCP, SNMP, SMTP, FreeBSD, VMware, etc.
 • Good knowledge in IP Routing (MPLS, BGP, OSPF, RIP, etc.), IPsec & IPv6.
 • Good understanding of network security concepts.
 • Good command in English is advantage.
 • Ability to work under pressure and is a good team player.

Job Application:

Please submit your letter of application and resume in English together with your transcripts by email to hr@thains.co.th

For more information, please contact 02-105-4291 or hr@thains.co.th