ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดเมน .th ให้สอดคล้องกับการบริหารโดเมนในระดับสากล โดยบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน และให้บริการระบบ Back-end Registry Operator รวมถึงให้บริการระบบ Domain Name System (DNS) ทั้งสำหรับ .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด มุ่งพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโดเมนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นด้านจำเพาะและมีการแข่งขันสูงในตลาดโลก

เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโปรแกรม ICANN New gTLD จึงเริ่มเปิดให้บริการ Back-end Registry Operator สำหรับ New gTLD ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

System Engineer
1 position
Developer
1 position
IT Monitoring Officer (NOC)
2 positions
IT Security Engineer
1 position
IT Security Officer
1 position
Network Engineer
1 position

IT Security Officer 1 Position

Job Location:

TNS 159 Phichai Rd., Nakornchaisri Dusit, Bangkok

Job Summary:

The IT Security Officer (Jr.) will be responsible for planning and development of the information security systems, such as policies, procedures, guidelines, reports, disaster recovery and business continuity plans. Also responsible for maintaining the organization’s policies and procedures, reviewing relate to the all security programs to ensure that data, information assets and critical infrastructure are adequately protected.

Key Responsibilities:

 • Write and lead in development/adoption and enforcement of information security policies, procedures, guidelines and standards.
 • Identify and assess risks in IT infrastructure and business operations, and provide recommendations for risk treatment. Design and implement security controls to mitigate the identified risks.
 • Develop an effective Information Security Strategy, risk management and security controls framework.
 • Understand potential and emerging information security threats, vulnerabilities, and control techniques and communicate this information.
 • Support Business Continuity Planning and Disaster Recovery as related to Information Security.
 • Coordinate and follow up to IT auditor and related parties
 • Arrange the documentation, filing and maintenance
 • Works with upper management and senior executive level staff.
 • Conduct security awareness training for users.
 • Other assignments as required

Qualifications:

 • Thai Nationality, Male or Female age 22-30 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, IT, or other related fields
 • Experience in information security or IT Auditing would be an advantage.
 • Possess experience in ISO 27001:2005 international standard is a plus.
 • Knowledge of information security (system, network and application security)
 • High responsibility, analytical mind, able to work independently.
 • Self-motivated and eager to learn
 • Communication, negotiation and presentation skill
 • Good Command in English (writing, speaking, reading and listening)
 • Able to work under pressure and willing to work as a team
 • Welcome new graduates

Job Application:

Please submit your letter of application and resume in English together with your transcripts by email to hr@thains.co.th

For more information, please contact 02-105-4291 or hr@thains.co.th