ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดเมน .th ให้สอดคล้องกับการบริหารโดเมนในระดับสากล โดยบริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน และให้บริการระบบ Back-end Registry Operator รวมถึงให้บริการระบบ Domain Name System (DNS) ทั้งสำหรับ .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด มุ่งพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมโดเมนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นด้านจำเพาะและมีการแข่งขันสูงในตลาดโลก

เมื่อปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโปรแกรม ICANN New gTLD จึงเริ่มเปิดให้บริการ Back-end Registry Operator สำหรับ New gTLD ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

IT Admin Assistant
1 position
System Engineer
1 position
Developer
1 position
IT Monitoring Officer (NOC)
2 positions
IT Security Engineer
1 position
IT Security Officer
1 position
Network Engineer
1 position

IT Security Officer 1 Position

Job Location:

TNS 159 Phichai Rd., Nakornchaisri Dusit, Bangkok

Job Summary:

The IT Security Officer (Jr.) will be responsible for planning and development of the information security systems, such as policies, procedures, guidelines, reports , disaster recovery and business continuity plans. Also responsible for maintaining the organization’s policies and procedures, reviewing relate to the all security programs to ensure that data , information assets and critical infrastructure are adequately protected.

Key Responsibilities:

 • Write and lead in development /adoption and enforcement of information security policies, procedures, guidelines and standards.
 • Identify and assess risks in IT infrastructure and business operations, and provide recommendations for risk treatment. Design and implement security controls to mitigate the identified risks.
 • Develop an effective Information Security Strategy, risk management and security controls framework.
 • Understand potential and emerging information security threats, vulnerabilities, and control techniques and communicate this information.
 • Support Business Continuity Planning and Disaster Recovery as related to Information Security.
 • Coordinate and follow up to IT auditor and related parties
 • Arrange the documentation, filing and maintenance
 • Works with upper management and senior executive level staff.
 • Conduct security awareness training for users.
 • Other assignments as required

Qualifications:

 • Thai Nationality, Male or Female age 22-30 years old 
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, IT, or other related fields
 • Experience in information security or IT Auditing would be an advantage.
 • Possess experience in ISO 27001:2005 international standard is a plus.
 • Knowledge of information security (system, network and application security)
 • High responsibility, analytical mind, able to work independently.
 • Self-motivated and eager to learn
 • Communication, negotiation and presentation skill
 • Good Command in English (writing, speaking, reading and listening)
 • Able to work under pressure and willing to work as a team
 • Welcome new graduates

Job Application:

Please submit your letter of application and resume in English together with your transcripts by email to hr@thains.co.th

For more information, please contact 02-105-4291 or hr@thains.co.th